งานวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่นักวิ่งไม่ควรพลาด จอมบึงมาราธอน 2017 ครั้งที่ 37 กิจกรรมมีระหว่างพุธที่ 11 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การแข่งขันในระยะทางมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จัดในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560

รู้จักกับ จอมบึงมาราธอน 2017

จอมบึงมาราธอน เป็นงานวิ่งที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนักวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ ก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2528 โดยอาจารย์ของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพ มีอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ และ อาจารย์สมจิต  สง่าพันธุ์ เป็นผู้ริเริ่ม   ครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 100 คน เก็บค่าสมัครคนละ 20 บาท เบอร์วิ่งทำขึ้นเองจากผ้าด้ายดิบ เขียนตัวเลขด้วยสีน้ำมัน ระยะทางวิ่ง 10 กม.  จุดเริ่มต้นอยู่ที่ถ้ำเขาบิน และเส้นชัยอยู่ที่ถ้ำจอมพล   จากวันนั้นงานวิ่งเล็กๆ ที่จอมบึงก็ถูกจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม จนกลายเป็นประเพณีของชาวจอมบึง ตลอดจนนักวิ่งเพื่อสุขภาพจากทั่วประเทศที่กล่าวขานกันว่า “ใครไม่เคยวิ่งสนามจอมบึง ไม่ใช่นักวิ่งที่แท้จริง”    นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมากกว่า 5,000 คน ทุกปี ซึ่งนับว่ามากในช่วงเวลานั้น    ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้เพิ่มระยะทาง 21.1 กม. เข้าไปด้วย จึงเปลี่ยนชื่องานเป็น ” จอมบึงครึ่งมาราธอน” และในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ 72 พรรษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงเพิ่มการวิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กม. ขึ้นอีกระยะหนึ่ง ชื่องานจึงเปลี่ยนเป็น “จอมบึงมาราธอน” จนถึงปัจจุบัน

นักวิ่งจำนวนมากกล่าวถึงสนามจอมบึงว่า เป็นสนามต้นแบบของการจัดวิ่ง เพราะที่นี่คือการริเริ่มให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์นักกีฬาในเย็นวันเสาร์ก่อนจะแข่งขันในวันรุ่งขึ้น ด้วยเหตุผลว่านักวิ่งจำนวนมากต้องเดินทางมาพักค้างคืนล่วงหน้า และไม่สะดวกในการหาอาหารรับประทาน งานเลี้ยงสังสรรค์จึงเป็นสีสันที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งตลอดมา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้าเป็นสนับสนุนหลักของการจัดการแข่งขันจอมบึงมาราธอนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544  จึงได้ใช้ชื่อการจัดการแข่งขันนี้ว่า “สสส.จอมบึงมาราธอน”

ถึงวันนี้ จอมบึงมาราธอนไม่ใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เปรียบเสมือนงานวิ่งของมหาชน ประกอบด้วยเสาหลักต่างๆ อันได้แก่ เสาหลักแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (รวมถึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)   เสาหลักที่สอง มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง   เสาหลักที่สาม ชุมชนในท้องถิ่น (รวมถึง อำเภอจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง สถานีตำรวจภูธรจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง เทศบาลตำบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โรงเรียนต่างๆ กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น)  เสาหลักที่สี่นักวิ่ง (ผ่านเครือข่ายต่างๆ อาทิ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพภาคตะวันตก ชมรมวิ่งต่างๆ อาสาสมัครนักวิ่งในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเพซเซอร์ กลุ่มสวีปเปอร์ กลุ่มแฟนซี กลุ่มการแพทย์ กลุ่มจัดหารายได้ ฯลฯ รวมถึง นักวิ่งตัวแทนคณะกรรมการมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทย)

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นแกนในการประสานงาน เพื่อสะท้อนผลงานของหมู่บ้านจอมบึงที่เป็น “งานประเพณีของชาวบ้านที่มีมาตรฐานสากล”  การผนึกกำลังจากเสาหลัก 4 เสานี้ ถูกคาดหวังว่าเป็นโมเดลสำหรับการ สร้างความยั่งยืนให้แก่จอมบึงมาราธอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chombuengmarathon.com/