นัดการแข่งแดชครั้งแรกของปี 2560 ที่สนามกอล์ฟบางปู แอนด์ สปอร์ต BikeZone TriDash Bangkok 2017 เป็นการแข่งขันที่ได้รับเสียงตอบรับและความนิยมจากนักไตรกีฬาหน้าใหม่อย่างสม่ำเสมอ นักกีฬาสมัครเล่นเริ่มก้าวแรกในสนามและฝึกฝนประสบการณ์จากสนามแห่งนี้ เพื่อสร้างความแกร่งบนสนามทางไกลในระดับสูงขึ้นต่อไป

ข้อมูลการแข่งขัน

นักไตรกีฬาจะถูกจัดแยกตามความเหมาะสม และปล่อยตัวลงว่ายในสระขนาด 50 เมตร ซึ่งมีความลึกไม่มาก นักไตรกีฬาที่ว่ายน้ำไม่แข็งสามารถเดินข้ามฝั่งไปได้ เส้นทางจักรยานใช้ถนนรอบสนามกอล์ฟ ซึ่งมีความหนาแน่นของการสัญจรน้อย ปิดท้ายด้วยเส้นทางวิ่งบนถนนเดียวกันกับเส้นทางจักรยาน แต่ช่องจราจรคู่ขนานกับจักรยาน

กติกาการแข่งขัน BikeZone TriDash Bangkok 2017

ทั่วไป

 1. ยอมรับความเสี่ยงในการแข่งขันซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บ ทุพลภาพ และ/หรือเสียชีวิต
 2. มีสุขภาพที่ดีพอที่จะเข้าแข่งขัน
 3. เตรียมน้ำในขวดจักรยานด้วยตนเอง
 4. ลงนามใบสละสิทธิ์ก่อนการแข่งขัน
 5. ติดหมายเลขการแข่งขันด้านหน้า และเขียนหมายเลขบริเวณแขนและขา
 6. เข้าฟังการชี้แจงกติกา ณ สระว่ายน้ำก่อนการแข่งขัน ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ทุกคนต้องเข้าฟัง
 7. ไม่ควรทิ้งของมีค่าไว้ในสัมภาระบริเวณจุดปลี่ยนการแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้จัดงานฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย

ว่ายน้ำ 400 เมตร

 1. ว่ายน้ำในช่องที่กำหนดเท่านั้น กรณีแซงต้องอยู่ในระยะปลอดภัย และไม่ว่ายสวน นักกีฬาท่านอื่น
 2. นับจำนวนรอบด้วยตนเอง

จักรยาน 20 กิโลเมตร

 1. เบรคจักรยานต้องอยู่ในสภาพพร้อมเข้าแข่งขันและปลอดภัย
 2. สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งก่อนขึ้นจักรยาน ไม่มีหมวก ตัดสิทธิ์แข่งจักรยาน มีการตรวจสอบการสวมหมวกที่ถูกต้องบริเวณเต็นท์ลงทะเบียน มิฉะนั้นจะไม่ได้ รับอนุญาตให้แข่งสนามจักรยาน
 3. ขึ้นจักรยานฝั่งซ้ายของถนน และระมัดระวังนักกีฬาท่านอื่นที่แข่งอยู่ในช่องจราจรขวาแล้ว
 4. ขี่จักรยาช่องจราจรซ้ายเท่านั้น กรณีแซง ให้ใช้ช่องจราจรขวาในระยะห่างจากพื้นที่ ประชิดตัว พร้อมตะโกนว่า “on your right” ขณะแซง
 5. ลงจักรยานฝั่งซ้ายของถนน เมื่อครบระยะทาง และเข็นเข้าจุดเปลี่ยนการแข่งขัน
 6. ห้ามเข้าพื้นที่ประชิดตัว
 7. ห้ามใส่หูฟังในการแข่งจักรยาน
 8. นับรอบด้วยตนเอง
 9. สวมเสื้อขณะปั่นจักรยาน

วิ่ง 5 กิโลเมตร

 1. ห้ามใส่หูฟังในการแข่งวิ่ง
 2. ให้ทางนักปั่นจักรยาน ก่อนข้ามถนนไปจุดเริ่มวิ่งบริเวณช่องจราจรคู่ขนาน วิ่งในช่องที่กำหนดเท่านั้น เนื่องจากถนนคู่ขนานใช้แข่งจักรยาน
 3. กลับตัวทั้งสองฝั่งของสนามวิ่งจนครบระยะ และวิ่งข้ามถนนเพื่อเข้าเส้นชัย
 4. นับรอบด้วยตนเอง
 5. สวมเสื้อขณะวิ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : tridashthailand.com/