ตั้งแต่ปี 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ Thai Health Day Run เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี โครงการนี้ได้กระตุ้นให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เข้าสู่สนามวิ่งเป็นจำนวนมาก ภายใต้คำขวัญ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for New Life) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนใช้การวิ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เกิดเป็นกรณีศึกษาของผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการวิ่งขึ้นมากมาย

โครงการ Thai Health Day Run ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาผู้นำการวิ่งเพื่อสุขภาพที่มาจากหลายภาคส่วน เช่น นักวิ่งทางไกลทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ให้เป็นแกนนำในการสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกระแสความนิยมในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย

Thai Health Day run 2017 เปิดรับสมัครแล้ว

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไปค่ะ
  • 10k 5k และ 3k อัตราค่าสมัคร 250 บาท
  • 3kเด็ก อัตราค่าสมัคร 150 บาท
  • ผู้พิการ อัตราค่าสมัคร 150 บาท (สามารถเลือกลงได้ทุกระยะ)

พิเศษ มีประกันอุบัติเหตุนักวิ่งทุกท่านที่ลงทะเบียนสมัคร และ มีชิปจับเวลา สำหรับนักวิ่งระยะ 10 กม.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.runningconnect.com/event/THDR2017