เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ยูนิเซฟได้เปิดตัวโครงการ #โอกาสที่เท่าเทียม หรือ #FightUnfair เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ที่เด็กๆ ในประเทศไทยยังคงต้องเผชิญ โดยงาน UNICEF LINE Run นี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำให้สังคมให้เข้าใจปัญหาดังกล่าว โดยเชิญชวนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออก ตลอดจนระดมทุนผ่านการวิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อไปใช้สนับสนุนงานของยูนิเซฟในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ขาดโอกาสที่สุดในสังคม

ในประเทศไทยยังมีเด็กอีก 2 ล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่กับความยากจน และเผชิญกับเส้นทางที่ยากลำบากในการเติบโต ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2559 สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำว่า แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก แต่ความเจริญดังกล่าวไม่ได้ส่งไปยังเด็กทุกคน เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท เด็กยากจน เด็กชาติพันธุ์ เด็กข้ามชาติ และเด็กที่แม่ขาดการศึกษายังคงล้าหลังทั้งในด้านสุขภาพ การศึกษา และพัฒนาการโดยรวมเมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มอื่น ๆ

ร่วมวิ่ง Unicef LINE Run 2017 เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับน้องๆ

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

สวนหลวง ร.9 – ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ตั้งแต่เวลา 05:00 น.

 • จุดเริ่มต้นและเส้นชัยบริเวณประตู 4 (ดาวเรือง)
 • เวลาปล่อยตัวนักวิ่ง
  • นักวิ่งระยะทาง 10.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.
  • นักวิ่งระยะทาง 5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
  • นักวิ่งระยะทาง 2.5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.20 น.

รางวัล

 • ผู้เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับ เหรียญที่ระลึก UNICEF LINE Run

รางวัลพิเศษ

 • สำหรับทีมที่มีผู้สมัครเข้าร่วมทีมมากที่สุด
 • สำหรับทีมที่มียอดบริจาครวมกันมากที่สุด

การสมัครลงทะเบียน

ลงทะเบียนสมัครวิ่งได้ที่ www.uniceflinerun.unicef.or.th

ตั้งแต่ 27 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560

(หรือจนกว่าจะเต็ม)

การระดมเงินบริจาค และ การบริจาค
ผ่านทางเว็บไซต์

 • สำหรับท่านที่ไม่สะดวกสมัครวิ่ง สามารถร่วมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับน้องๆ ด้วยการบริจาคทางเว็บไซต์ www.uniceflinerun.unicef.or.th โดยสามารถเลือกบริจาคร่วมกับทีมที่คุณชื่นชอบ
 • ผู้บริจาคทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ในการดาวน์โหลดสติกเกอร์ชุดพิเศษจาก LINE ฟรี
 • ทีมที่มียอดรวมเงินบริจาคสูงที่สุด จะได้รับรางวัลพิเศษจาก UNICEF และ LINE
 • ผู้บริจาคทุกท่านสามารถขอใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน