2 Upcoming Events

Sort by

มาร่วมพิสูจน์ตัวเองเพื่อก้าวไปอีกขั้นด้วยกัน ในงาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2017 งานวิ่งแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร ชิงแชมป์ประเทศไทย

เขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail) การแข่งวิ่งเทรลที่ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระยะ 2, 3, 10, 21 และ 32 กิโลเมตร