สวนนวมินทร์ภิรมย์ จัดสร้างขึ้นบนพื้นที่ 76 ไร่ 39.3 ตารางวา ตั้งอยู่รอบทะเลสาบคลองจั่น เขตบึงกุ่ม จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 ได้รับการอนุเคราะห์จากการเคหะแห่งชาติให้กรุงเทพมหานคร เข้าพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่มีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน ดำเนินแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2553

สวนนวมินทร์ภิรมย์ ทะเลสาบคลองจั่น บึงกุ่ม

เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่ออกกำลังกาย  มีศาลาพักผ่อนเป็นซุ้มไม้เลื้อยและศาลานั่งริมน้ำ น้ำพุกลางบึงน้ำ สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ เวทีกลางแจ้ง สถานีออกกำลังกาย 12 สถานี ทางเดิน-วิ่งออกกำลังกาย สะพานข้ามบึงน้ำ ห้องสุขาสาธารณะ จุดจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีเรือนเพาะชำกล้าไม้ มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นและปรับภูมิทัศน์ด้วยไม้ ดอกไม้ประดับ ที่สำคัญยังมีบึงกักเก็บน้ำโครงการแก้มลิงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว