2 Upcoming Events

Sort by

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ Thai Health Day Run เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี โครงการนี้ได้กระตุ้นให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เข้าสู่สนามวิ่งเป็นจำนวนมาก

ร่วมวิ่ง Unicef LINE Run 2017 เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับน้องๆ วันที่ 30 กันยายน 2560 สวนหลวง ร.9 – ศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน ตั้งแต่เวลา 05:00 น.

3 Items

Sort by