ข่าวสารและบทความล่าสุด

6 กระบวนท่าบริหารร่างกายสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่

การวิ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้และมีเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขามากกว่ากีฬาประเภทอื่นๆ การมีกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่น ทั้งน่องขาเอ็นร้อยหวาย จะทำให้เราสามารถส่งแรงผลักดันได้ดีขึ้น

Page 120 of 126 1119120121126