Sport Gear

Follow us

บทความน่าสนใจ

4 กระบวนท่าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อนักวิ่งเทรล

ไม่อยากเป็นนักวิ่งขาอ่อน ไม่อยากติด DNF นักวิ่งจำเป็นต้องมีการฝึกกล้ามเนื้อหรือการฝึก Strength training ควบคู่กับการฝึกวิ่ง (cardio) ด้วย 1. กระบวนท่า Lunge Jump ท่า Lunge Jump ดูเหมือนท่า Lunge ธรรมดา แค่มีการเพิ่มการกระโดดเข้าไป...