Tag: เกาะรัตนโกสินทร์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับทางปั่นจักรยานบนถนน 12 สาย รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับทางปั่นจักรยานบนถนน 12 สาย รอบเกาะรัตนโกสินทร์

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดตลอดเวลา และกําหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสําหรับรถจักรยานสองล้อบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2557 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม เป็นต้นไป โดยระบุว่า ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลาในถนน ดังต่อไปนี้ ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสําราญราษฎร์ ไปจนถึงแยกมหากาฬ ...