Tag: เฟรมสำเนา

เฟรมสำเนา เหมือนแค่ไหนยังไงก็คือของปลอม!

เฟรมสำเนา เหมือนแค่ไหนยังไงก็คือของปลอม!

เฟรมสำเนา , OEM ผลิตโรงงานเดียวกัน, ใช้โมลด์เดียวกัน และอีกสารพัดข้ออ้างมาบอกว่า มันมีคุณภาพเหมือนกับของแท้ บทความนี้จะทำให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงเลย!