Tag: แม่สอด

Explore the Unseen Tak บนเส้นทางเขื่อนภูมิพล – แม่สอด

Explore the Unseen Tak บนเส้นทางเขื่อนภูมิพล – แม่สอด

ถ้าพูดถึงจังหวัดตาก หลายๆ คนอาจจะคิดว่าเป็นจังหวัดที่ไกล อยู่ติดชายแดนฝั่งตะวันตก เดินทางลำบาก ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ แต่จริงๆ แล้วจังหวัดตากห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 400 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมงเท่านั้น และยังเป็นถนน 4-6 เลนตลอดทั้งสาย ซึ่งเส้นทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธินนั่นเอง ...