Tag: Central Bike

Central Bike

Central Bike ขอร้อง หยุดซื้อ-ขายสินค้าจักรยานละเมิดลิขสิทธิ์ เพราะชีวิต “copy” ไม่ได้

Central Bike ตัวแทนจำหน่าย 3T ออกจดหมายเปิดผนึกถึงสินค้าของปลอม ที่ปัจจุบันมีจำนวนมากและมีผู้ใช้ได้รับอุบัติเหตุจากของไม่ได้คุณภาพเป็นจำนวนมาก