Tag: Cobi

Cobi

เปลี่ยนจักรยานคันเก่าให้กลายเป็น Smart Bike ด้วย Cobi!

Cobi เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่แฮนด์รถ ที่จะทำให้จักรยานของคุณเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและใช้งานด้านข้อมูล, ควบคุมรถ และยังป้องกันการขโมยได้อีกด้วย