Tag: e-bike

add-e ไอเดียเก๋ อุปกรณ์เปลี่ยนจักรยานคันเก่าให้กลายเป็น e-bike

add-e ไอเดียเก๋ อุปกรณ์เปลี่ยนจักรยานคันเก่าให้กลายเป็น e-bike

สินค้าไอเดียบรรเจิดที่เปิดระดมทุนสร้างผ่านเว็บ Indiegogo มีชื่อว่า "Add-e" เป็นชุดอุปกรณ์เสริมที่นำมาติดตั้งกับจักรยานรุ่นใดก็ได้ แล้วมันจะเปลี่ยนให้กลายเป็นจักรยานไฟฟ้าที่สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง