Tag: HALF MARATHON

HALF MARATHON ไม่ไกลเกินเอื้อม: เทคนิคฝึกวิ่งสบายๆ สำหรับขาใหม่ไปฮาร์ฟ

HALF MARATHON ไม่ไกลเกินเอื้อม: เทคนิคฝึกวิ่งสบายๆ สำหรับขาใหม่ไปฮาร์ฟ

หากเปรียบแนวเพลงกับระยะการวิ่งแล้ว 10K ก็คงเป็นเหมือน POP ใสๆ วิ่งสบายๆ ชิวๆ แต่เมื่อเข้าสู่ระยะ 21K มันคือบทเพลง ROCK จังหวะวิ่งที่กำลังมันส์ มีความท้าทายและหนักแน่นด้วยความยาวกำลังดี ไม่ไกลเกินไปจนเข้าขั้นทำลายสุขภาพ