Tag: IAAF Label

ยากไหมกว่างานวิ่งไทยจะได้ IAAF Label

ยากไหมกว่างานวิ่งไทยจะได้ IAAF Label

งานวิ่งที่มีตรารับรองจาก IAAF นั้นถือได้ว่ามีคุณภาพสูง ทั้งในเรื่องระบบการจัดการ ความปลอดภัย เเละการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการได้เป็นงานวิ่งระดับสากล..