Tag: Inspired to Ride

Inspired to Ride ตามติดชีวิต 45 นักปั่นข้ามทวีปอเมริกา 4,233 ไมล์

Inspired to Ride ตามติดชีวิต 45 นักปั่นข้ามทวีปอเมริกา 4,233 ไมล์

Inspired to Ride เป็นเรื่องราวของนักปั่นจักรยาน 45 คนจากทั่วโลกที่มาร่วมกันพิชิตเส้นทาง TransAmerica Bike Race ที่จะต้องเดินทางเป็นระยะทางกว่า 4,233 ไมล์ (ประมาณ 6,812 กิโลเมตร)