Tag: Kid

6 เหตุผลดีๆ ที่ควรส่งเสริมเด็กน้อยให้วิ่ง

ยิ่งออกกำลังกาย (วิ่ง) เด็กน้อยก็ยิ่งค้นพบความสามารถและศักยภาพตัวเองได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบหรือ Passion ได้เช่นกัน