Tag: LET’S GO THAILAND

เปิดตัว LET’S GO THAILAND แอปพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวไทย ตอบสนองไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวจีน ผ่านแพลตฟอร์มท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศจีน

แอปพลิเคชั่น LET’S GO THAILAND ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคนไทย ช่วยให้นักท่องเที่ยวจีน สามารถเลือกวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง และเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก