Tag: Nike Football

ไนกี้กับความเป็นผู้นำในการสนับสนุนฟุตบอลหญิง

ไนกี้กับความเป็นผู้นำในการสนับสนุนฟุตบอลหญิง

ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมฟุตบอลหญิงของไนกี้ในปัจจุบันอยู่ระดับสูงกว่าที่เคย และไนกี้ยังมีส่วนส่งเสริมให้ฟุตบอลเป็นกีฬาสำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิงด้วย