Tag: Plogger

Plogging = Running + Picking up วิ่งเเล้วสุขภาพดีเเละได้ประโยชน์

Plogging = Running + Picking up วิ่งเเล้วสุขภาพดีเเละได้ประโยชน์

จะดีแค่ไหน ถ้าการวิ่งของคุณนอกจากจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นการช่วยทำประโยชน์ให้กับธรรมชาติ สังคมและชุมชนของคุณด้วย ตอนนี้ได้เกิดคำศัพท์ขึ้นมาใหม่ในวงการวิ่ง Plogging ที่จะทำให้เราวิ่งแล้วได้สุขภาพและได้ประโยชน์ต่อส่วนรวม